Pomiary

Specjalizujemy się w wykonawstwie pomiarów elekrycznych:

Posiadamy pełen komplet mierników za pomocą których wykonuje się kompleksowo pomiary elektroenegretyczne.
Wszystkie mierniki posiadają aktualne świadectwa wzorcowania labolatorium firmy Sonel.
Doświadczeni pomiarowcy posiadają uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji a także dozoru bez ograniczeń.
Dzięki fachowo wykonanym pomiarom elektrycznym będą mogli Państwo czuć się bezpiecznie we własnym budynku, a także uniknąć nieprzyjemnym konsekwencją związanych z brakiem wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414]P1

MPI - 502

MRU - 200

CMP - 400

LKZ - 700

LXP - 1

MIC - 2500

DIT - 500